ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ ΕΣΤΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρία μας «ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ ΕΣΤΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ» δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής & εμπορίας οικιακών δομικών από το 2002. Κύριος γνώμονας της εταιρείας μας είναι η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης, μέσω της φιλικής εξυπηρέτησης, της εμπειρίας και των εξειδικευμένων γνώσεων.